Скупи 3 55
1000, Скопје
Македонија
Tel. +389 2 3093 614
Е-маил:  contact@saypha.mk

Аптека Пановски
Локација:
Адреса ,,Даме Груев”
бр. 5/8 Центар, Скопје
контакт тел. 02 3 215 537